Cookiebeleid

Partner in Pet Food NL B.V.

Laatstelijk herzien op 25 mei 2018

 1. Partner in Pet Food NL B.V. (statutair gevestigd te Wijchenseweg 132, NL-6538 SX, Nijmegen, Nederland; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08164443); e-mailadres: info.nl@ppfeurope.com; tel.: +31 (0)24 34 35 910) (“Onderneming“) maakt op bepaalde onderdelen van https://www.polarispet.nl gebruik van cookies. Cookies zijn bestandjes waarmee informatie wordt opgeslagen op de browser van de gebruiker. Dit cookiebeleid (“cookiebeleid“) bevat informatie over het gebruik van cookies. 
 2. Met behulp van cookies zijn websites o.a. in staat gebruikers te herkennen die de site eerder hebben bezocht, te bepalen welk onderdeel van de site het populairst is, welke onderdelen de gebruikers het vaakst bezoeken en hoe lang zij daar blijven. Door dit soort informatie te analyseren is de Onderneming in staat de website aan te passen aan de behoeftes van de gebruikers en de gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast is de Onderneming met behulp van cookies in staat dat de informatie die de gebruiker bij een volgend bezoek te zien krijgt af te stemmen op de verwachtingen van de gebruiker.
 3. De Onderneming behoudt zich het recht voor dit Cookiebeleid met onmiddellijke ingang eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van de daaraan door de wet gestelde beperkingen en – voor zover vereist – na kennisgeving aan de betrokkenen. De Onderneming kan dit cookiebeleid met name wijzigen waar dit noodzakelijk is wegens wijzigingen in de wet, de praktijk van de Autoriteit Persoonsgegevens, zakelijke belangen of de belangen van de werknemers, of aan het licht getreden veiligheidsrisico’s. Op verzoek wordt door de Onderneming een exemplaar van de meest herziene versie van dit cookiebeleid verstrekt.  
 4. Gebruikers kunnen hun browser zodanig configureren dat deze alle cookies aanvaardt dan wel weigert, of de gebruiker waarschuwt wanneer er een cookie naar de gebruikers computer wordt gestuurd. Elke browser is verschillend; het „Help”-menu van uw browser bevat instructies over hoe u de cookie-instellingen kunt aanpassen. Voor meer informatie over de aard van cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, zie: http://www.youronlinechoices.com/hu/. De website https://www.polarispet.nl is zodanig opgezet dat het uitschakelen van cookies de correcte werking ervan kan aantasten en dat de gebruiker daardoor niet van alle functionaliteiten ervan gebruik kan maken. 
 5. De meest gebruikte browsers en hun menu-opties ervan met betrekking tot cookies zijn:
  1. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784
  2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 
  3. Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 6. Google Analytics biedt daarnaast aanvullende manieren waardoor van het gebruik van de door Google Analytics aangeboden diensten kan worden afgezien: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.  

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de cookies die de Onderneming gebruikt. Daarnaast is de Onderneming in staat gebruikers te identificeren die het Cookiebeleid reeds hebben aanvaard.

Naam van de cookieTypeWaarom is het t.o.v. de website belangrijk en welke functieonaliteiten biedt het aan de gebruikers? 
Welke gegevens zijn beschikbaar? 
Levensduur
_gaOptioneelWordt gebruikt om de gebruikers te kunnen onderscheiden. 2 jaar
_gidOptioneelWordt gebruikt om de gebruikers te kunnen onderscheiden.24 uur
_gatOptioneelWordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie deze naam: _dc_gtm_<property-id>.1 minuut
AMP_TOKENOptioneelBevat een token dat kan worden gebruikt om een ​​client-ID op te halen van de AMP-client-ID-service. Andere mogelijke waarden geven het uitloggen, verzoeken in vliegmodus of een fout bij het ophalen van een client-ID van de AMP-client-ID-service aan.v.a. 30 seconden tot 1 jaar
_gac_<property-id>OptioneelBevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts hebt gekoppeld, lezen Google Ads-website-conversietags deze cookie tenzij u zich afmeldt. Lees meer voor meer informatie.90 dagen
_icl_current_language NoodzakelijkBewaart de huidige taal24 uur
_icl_current_admin_language_{hash}NoodzakelijkBewaart de taal van het huidige WordPress administratiegebied 24 uur
_icl_visitor_lang_jsNoodzakelijkBewaart de omgeleide taal24 uur
wpml_browser_redirect_test NoodzakelijkVoert testen uit  als de cookies niet beschikbaar zijn24 uur
wpml_referer_url NoodzakelijkBewaart op de sturingspagina de laatst opgevraagde URL.24 uur
wpml_admin_referer_url NoodzakelijkBewaart in de achtergrond de laatst opgevraagde URL. 24 uur